Støttemedlem

Vi setter stor pris på våre støttemedlemmer og ønsker oss alltid flere!

Som støttemedlem betaler du kun 300 kr per år og pengene går utelukkende til driften av Haukås Musikklag.

Vi tar og imot støtte i andre former enn penger. Dette gjelder hjelp fra alt til kakebaking, dugnadsarbeid i musikkhuset eller premier til vår årlige basar. Hvis du kan bidra med noe av dette, så ta kontakt på: styret@haukasmusikklag.no.

Vi takker for alle bidrag!

Advertisement